1 oktober 2008

Streaming audio

Eens in de zoveel tijd zie je bestaande technologie worden toegepast op een nieuwe manier. Streaming audio valt in die categorie. Streaming audio breekt met wat met een fraai woord een bestaand paradigma heet. Wij zijn altijd gewend geweest muziek op fysieke media te hebben: lp's, cd's reel tapes, en later cd's. Streaming audio breekt daarmee.

Streaming audio bestaat bij de gratie van digitalisering. De cd is dus meestal wel de basis, alhoewel in principe elk formaat kan worden gebruikt als basis. Hoe hoger de resolutie, des te beter het eindresultaat. Dat je de cd niet echt nodig hebt is ook al niet nieuw. Met de komst van de MP3 spelers is deze trend eigenlijk al ingezet. Feitelijk is dat een basale manier van data streaming. De opslagruimte was beperkt, vandaar de komst van compressietechnieken die leidden tot ondermeer MP3.

Compressie heeft nadelen. Er is informatie weggelaten die niet meer terug te halen is. Dit geldt in elk geval voor de meeste compressietechnieken. Later zagen we nieuwe en slimmere methodes verschijnen, de zogenaamde lossless technieken. Hierbij comprimeren we nog wel, maar op een manier die toestaat het origineel terug te bouwen. Met de komst van grotere hard disks, 1 terabyte en meer, is de noodzaak voor compressie veel minder, alhoewel een verliesloze compressie zoals het open formaat FLAC, wel economischer met de schijfruimte omgaat. Gemiddeld scheelt het een factor twee.

En met de komst van de grote hard disks, komt ook de vraag naar een hogere kwaliteit van spelers die je op een muzieksysteem kunt aansluiten. Er zit namelijk nogal een verschil tussen de beschikbare spelers. En niet alleen in prijsstelling, maar echt in prestaties. De kostbare spelers van Linn en Naim hebben daarmee wel degelijk een bestaansrecht. En al helemaal als je kiest voor hoge resolutie muziek. Maar daarover in een ander artikel meer.